Wijn met Passie en Passie voor Wijn

 

wijnproductie en wijnconsumptie - wie produceert wijn en wie consumeert wijn

Wijnproductie in de wereld

Europa is nog onbetwist leider als het om wijnproductie gaat en dat zal nog wel even zo blijven en Frankrijk en Italië zijn de grootste wijnproducenten (rond de 60 mln hectoliter). De recente statistieken wijzen uit dat Italië een net iets hogere wijnproductie heeft dan Frankrijk

Wereldwijd wordt er zo'n 295 mln hectoliter geproduceerd en dat getal stijgt nog jaarlijks.

Frankrijk, Italië en Spanje (43 mln hectoliter) produceren zo meer dan de helft van de wereldproductie aan wijn! Spanje is het laatste decenium relatief goed gegroeid en buiten Europa vinden we de groeiers in Zuid-Amerika (Argentinië) en vooral Australië.

Wijnconsumptie

De grootste wijncomsumptie wordt gevonden in Luxemburg, Frankrijk en Italië waar 50 of meer liter per hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd. De Spanjaard drinkt zo'n 34 liter wijn per jaar, de Nederlander zo'n 20,5 liter en dat is minder dan de Duiters die zo'n 24 liter wijn per jaar drinkt. De cijfers zijn per hoofd van de bevolking dus ook de kinderen en drinken mee in de cijfers).

De Verenigde staten kunnen we nog niet tot de wijndrinkers rekenen. Met een bescheiden hoeveelheid van 8 liter per hoofd van de bevolking per jaar behoren zij tot bescheiden wijnconsumenten.

Waar veel wijn gedronken wordt zien we dalingen, in de landen waar juist minder gedronken wordt zien we stijging van de wijnconsumptie.

Eens kijken waar we in het jaar 2020 met de wijnconsumptie staan.